• Varukorg
  • Din varukorg är tom.

Kärnpaketet

ATT LÄRA IN MATEMATIK UTE 2

Författare: Kajsa Molander, Mats Wejdmark, Robert Lättman-Masch

Boken ”Att lära in matematik ute 2” trycktes 2012. I innehållet vill vi lyfta fram det nya, samtidigt som de gamla favoriterna finns kvar, de flesta med nytt innehåll. Denna bok är på 256 sidor och innehåller 100 nya övningar och är anpassad till Lgr 11. Liksom i den första boken är övningarna väl testade, och granskade av matematikdidaktiker och lärare. Kopieringsunderlag finns nu till de övningar där det behövs.

Bokens övningar är tänkta att användas som komplement till övrig matematikundervisning för att eleverna ska
- förstå
- färdighetsträna och befästa kunskap
- använda sina kunskaper i ett nytt sammanhang
- bli motiverade och intresserade.

I många av övningarna ingår samarbete, rörelse och kunskap om naturen som natur¬liga moment. Eleverna får använda både fantasi och kreativitet och upptäcka att matematikens regler gäller såväl i läroboken som i naturen, liksom i resten av vårt samhälle. Att lyckas med praktiska övningar ute stärker självförtroendet och gör matematiken rolig och begriplig för fler elever. Övningarna passar elever i årskurs F-9.

ATT LÄRA IN TEKNIK UTE

Målgrupp: TEKNIK ÅK F-9

Författare: Carina Brage 

Carina Brage är leg. grundskollärare i matematik, biologi, fysik, kemi och teknikämnet mot årskurs 3 – 9 i grundskolan. Carina har en fil.mag. i naturvetenskap i ett skolperspektiv och en i utomhuspedagogik. Carina arbetar med skolutveckling och lärarfortbildningar med målsättningen att inspirera lärare till att arbeta utomhus för ett handgripligt, hållbart och lustfyllt lärande. Carina blev utnämnd till årets alumn vid Linköpings Universitet 2012 för sitt sätt att undervisa med ett lärande som berör.

Om boken

Varje plats är en värld av kunskap – utemiljön är en…

Boken innehåller en samling aktiviteter med teknikämnet i fokus.

Skolans värdegrund, hållbar utveckling och entreprenöriellt lärande beskrivs som en grön tråd i läroplanen. I den här boken är kapitlen indelade utifrån dessa tre huvudrubriker med fokus på teknikämnet.

Att lära in teknik ute ger dig som arbetar i förskoleklass, fritidshem och grundskola årskurs 1 – 6 inspiration till lärande utomhus i ämnet teknik. Lgr 11 reviderad 2016, är som en grön tråd genom alla aktiviteter. Gå ut och upplev tekniken med alla dina sinnen och ta med hela kroppen i lärandet.

ATT LÄRA IN UTE ÅRET RUNT

Författare: Mats Wejdmark, Robert Lättman-Masch

Boken Att lära in ute året runt, på över 300 sidor, beskriver hur man kan arbeta utomhus med barn och elever under alla årstider med hänvisningar till kursplanernas centrala innehåll i Lgr 11. Den är indelad i olika teman med fokus på naturkunskap men med kopplingar till andra ämnen och förslag på aktiviteter inom dessa. Boken riktar sig till årskurs F- åk 9 och kopplingarna till kursplanernas mål finns med i varje kapitel. I boken beskrivs konkret hur en dag ute kan organiseras med både förarbete och efterarbete. Till varje kapitel hör en stor mängd olika uteaktiviteter som beskrivs med förklarande fotografier. Flera faktaavsnitt hjälper läraren att få information om till exempel djurs och växters olika strategier att överleva vintern och om de olika grupperna av insekter och spindlar som finns i Sverige.

ATT LÄRA IN SVENSKA UTE

Målgrupp: SVENSKA ÅK F-9
Författare: Robert Lättman-Masch, Mats Wejdmark, Ammi Wohlin, Eva Persson, Stina Lindblad, Helene Grantz, Birgitta Sang.

Om boken

Att lära svenska ute vänder sig till pedagoger från åk F-9 som vill arbeta med svenskundervisning i uterummet, där fantasi och lust att skapa utvecklas. I olika miljöer tränar eleverna sin förmåga att uttrycka tankar och känslor, delta i samtal, reflektera och redovisa muntligt, samtidigt som de språkliga upplevelserna bearbetas, struktureras och dokumenteras.

Naturkontakt och språkanvändning ger insikter om vikten av att delta i demokratiska processer för en hållbar värld. Boken på över 200 sidor ger dig uppslag och inspiration för lektioner, övningar och aktiviteter så att du lätt kan ta steget ut med svenskundervisningen.

Köp

Pris: 872,00:-

Kampanjpris: 720,00:- (Ink moms)

Lägg i varukorg

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår