GDPR - Dataskyddsförordningen

GDPR står för General Data Protection Regulation och är en gemensam lagstiftning för samtliga medlemsländer inom EU, gällande hantering av personuppgifter. Även företag utanför EU som hanterar personuppgifter om EU-medborgare omfattas av lagstiftningen.

Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller som lag i alla medlemsländer inom EU från och med den 25 maj 2018. Förordningen kommer innebära en hel del förändringar för de som behandlar personuppgifter och stärkta rättigheter för den enskilde individen när det gäller personlig integritet. Utförlig information hittar du på Datainspektionens webbplats.

 

Vi kan även rekommendera dig att läsa datainspektionens "6-sidiga guide om dataskydd (PDF)"

 

OutdoorTeaching Förlag som personuppgiftsbiträde

All behandling av personuppgifter i de webbtjänster som du nyttjar är du som kund personuppgiftsansvarig för. OutdoorTeaching Förlag är personuppgiftsbiträde och vidtar tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att du ska känna dig trygg med att dina insamlade personuppgifter ska behandlas säkert och enligt lagen.

 

OutdoorTeaching Förlag som personuppgiftsansvarig

Precis som att du är personuppgiftsansvarig för de uppgifter du behandlar så är OutdoorTeaching Förlag personuppgiftsansvarig för alla personuppgifter om dig som kund, användare eller deltagare på våra utbildningar. All behandling av personuppgifter om dig som kund, användare eller deltagare på våra utbildningar är vi personuppgiftsansvarig för.

 

Behandling

Med behandling menas en åtgärd eller kombination av åtgärder beträffande personuppgifter eller uppsättningar av personuppgifter, oberoende av om de utförs automatiserat eller ej, såsom insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning eller ändring, framtagning, läsning, användning, utlämning genom överföring, spridning eller tillhandahållande på annat sätt, justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring.

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår