Artiklar i SvenskaDagbladet om utomhuspedagogik 21 - 24 november 2011

Artikel 1

21 november 2011. Om att lära spanska utomhus, intervju med spanskläraren Carla Dahlberg från Falun. Också om mattelabbet som Torstens Kjellander, utomhuspedagog på Movium, utvecklat.

http://www.svd.se/nyheter/idagsidan/barn-och-unga/lattare-att-lara-sig-spanska-i-skogen_6647692.svd

Artikel 2

22 november 2011. Om att lära matematik och engelska ute. Intervju med Lotta Carlegård, lärarfortbildare i Falun och Robert Lättman-Masch på Nynäshamns Naturskola.

http://www.svd.se/nyheter/idagsidan/barn-och-unga/skoltrotthet-botas-med-lektioner-ute_6651032.svd

Artikel 3

23 november 2011. Intervju med Anders Szczepanski, Nationellt Centrum för Utomhuspedagogik i Linköping.

http://www.svd.se/nyheter/idagsidan/barn-och-unga/lektion-ute-ar-inne-i-utlandet-men-inte-har_6653806.svd

Artikel 4

24 november 2011. Om projektet “skogen som klassrum”. Intervju med Märta Berg på Naturskyddsföreningen. Reportage från utbildningsdag med Birgitta Sang, Skärholmens fältskola.

http://www.svd.se/nyheter/idagsidan/barn-och-unga/en-dunge-far-duga-som-klassrum-i-skogen_6656454.svd

Författare till artiklarna
Mia Sjöström
SvD/Idag
070-491 12 18

I worddokumentet finns länkarna samlade samt bilder. 

------------------------------------------------------------------------

Matten lossnar i det fria

14 oktober

Släpp böckerna, lämnaklassrummet och ta med eleverna ut. Lärare som anammat utepedagogik ser att kunskaperna fastnar bättre i det fria. Artikeln har publicerats i Borås tidning, Bohusläningen,Gotland allehanda, Göteborgs posten, Piteå tidning, Blekinge läns tidning, Smålandsposten. 

-Finns det ingen sekatör?

En grupp elever i 8B påVanstaskolan i Ösmo, söder om Stockholm, försöker bryta av en seg trädgren som ska bli ben i deras modellgubbe. Att hela gubben ska vara 3,60 meter lång har de redan måttat och multiplicerat fram utifrån lillfingret - en decimeterlång sticka. Men benen, som de dragit fram ur den vidsträckta skolgårdens träddunge, spretar än så länge långt utanför skalan 2:1.

Det blir en udda mattelektionför klassen. De stegar och dividerar, hoppar och resonerar oavbrutet ute i denintensiva oktobersolen. -Man får in det lättare i huvudet när man g-ö-r. Detborde vara utelektioner oftare, säger Ida och Leonora.

Växling

Naturskoleläraren Robert Lättman-Masch ser också tydliga vinster. -Om en månad minns de fortfarande hur man bygger i skala. Alla sinnesintryck stärker lärandet mycket mer än att bara sitta med en bok. Jag ser också att eleverna får aha-upplevelser: Matematik finns på riktigt, överallt. Robert Lättman-Masch är pedagog vid Nynäshamns Naturskola som dels tar emot klasser på temadagar i biologi/ekologi, dels fortbildar lärare i uteundervisning i olika ämnen. Poängen är att växla miljö,varva teori med det praktiska och sinnliga. -Det är fortfarande en djupt rotad tradition att hålla all undervisning inomhus. Men klassrummet är ju inte verkligheten, säger Robert Lättman-Masch.

Forskning

Både han och Lotta Carlegård, lärare och författare till Att lära in engelska ute, är övertygade om att regelbunden uteundervisning ger fler elever chans att bli godkända. -Jag ser på ungdomar som har det svårt i skolan, eller inte känner sig bekväma i klassrumsundervisningen, att de kan prestera massor när de får arbeta i en annan miljö, säger Lotta Carlegård. Det finns både utländsk och svensk forskning som stödjer deras bild. Emilia Fägerstam, Linköpings universitet, har i sin doktorsavhandling jämfört inne- och utegrupper i biologi och matematik på högstadiet. Det visade sig att de som haft biologi utomhus kom ihåg mer än innegruppen. Och utegruppen i matematik kom ikapp den från början starkare innegruppen.  -Eleverna som hade haft en utelektion i veckan tyckte att de koncentrerade sig bättre, att det blev roligare och lite lugnare. Utemiljöntycks ha en avstressande effekt, säger Emilia Fägerstam.

FAKTA: UTOMHUSPEDAGOGIK

* Utomhuspedagogik bygger på växelverkan mellan textbaserat lärande och autentiska upplevelser. Eleverna är omväxlande i klassrummet och i olika utemiljöer.

* Utemiljön kan vara i naturen men också i stadsmiljö, beroende på vad som lärs ut.

* Utevistelsen innebär mer fysisk aktivitet, vilket har positiv effekt på hälsan.

* Forskning pekar också på att uteundervisning ökar elevernas motivation, kreativitet, samarbetsförmåga och att studieresultaten förbättras.

* Exempelvis visade en studie av 40 amerikanska skolor (Liberman & Hoody) på förbättrade resultat i läsning, skrivning, matematik, naturkunskap och samhällskunskap.

Källor: Nationellt centrum för utomhuspedagogik, Linköpings universitet (TT)

Alla tidningar som artikeln publicerats i 

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår