Leka och lära naturvetenskap och teknik ute

De beskrivna aktiviteterna följs av ett stort antal faktarutor som beskriver vilka ämnen som berörs och som barnen får möjlighet att uppleva. Faktarutorna är indelade i teknik, fysik, kemi, biolog och geovetenskap. Boken är tänkt att fungera både som metodbok och som faktabok.I boken finns också ett 30 sidor rikt illustrerat kopieringsunderlag som både kan användas som aktivitetskort och som diskussions- och reflektionsunderlag. I boken presenteras ca 150 aktiviteter där både barn och pedagoger utmanas i olika utsträckning. Många aktiviteter är vardagsnära, fångade i ögonblicket. Andra aktiviteter är iscensatta, skapade, lärsituationer. De flesta aktiviteterna är möjliga att utföra på andra sätt än som de beskrivs här; det är barnen, pedagogerna, situationen, den samlade erfarenheten och platsen som avgör hur aktiviteterna utförs i slutänden.

Författarna

Robert Lättman-Masch, naturskolepedagog på Nynäshamns Naturskola sedan 2000, biogeovetare och har i över 10 år varit redaktör för Naturskoleföreningens medlemstidning Att lära in ute - bladet.

Mats Wejdmark, naturskolepedagog och föreståndare på Nynäshamns Naturskola sedan 1988, mellanstadielärare.

Gun Jacobsson, pensionerad naturskolepedagog, arbetade på Naturskolan i Lund i 20 år och har stor erfarenhet som utbildare inom Friluftsfrämjandet.

Eva Persson, naturskolepedagog på Naturskolan i Lund sedan 2002, fritidspedagog.

Anna Ekblad, naturskolepedagog på Naturskolan i Lund sedan 2010. Matematik och NO-lärare sedan 2005 och förskollärare i 20 år innan dess. 

Illustratören

Lisa Behrenfeldt, biolog på Miljöverkstan vid Flaten och tidigare naturskolepedagog på Södertälje Naturskola och aktiv i Fältbiologerna, illustratör. 

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår