Att lära in svenska ute

  Ammi Wohlin arbetar som konsult med miljö- och utbildningsfrågor. Grundskollärare med magisterexamen i naturvetenskaplig didaktik och biolog med en påbyggnad i miljö och fysisk planering. Har tjugofem års arbete som naturpedagog och lärarutbildare. Naturkontakt anser hon är grunden för miljöengagemang och för att kommunicera framtidens frågor behövs ett språk.
E-post: ammi.wohlin@telia.com
Medförfattare till:
 • Att lära in svenska ute
  Eva Persson har medverkat till boken Att lära in svenska ute. Hon är fritidspedagog och har jobbat sedan 1978 i Lunds kommun, både inom särskolan och grundskolan, innan hon började sitt arbete på Naturskolan i januari 2002. Eva ser stora möjligheter med utomhus- pedagogiken i skolans värld. "Varierad och praktisk undervisning gagnar alla elever"
E-post: naturskolan@lund.se
 Medförfattare till:
 • Att lära in svenska ute
  Mats Wejdmark är naturskolepedagog och föreståndare på Nynäshamns Naturskola. Han är mellanstadielärare och har över 25 års erfarenhet som utomhuspedagog.

E-post: mats.wejdmark@naturskolan.pp.se
Medförfattare till böckerna:
 • Att lära in ute året runt
 • Att lära in matematik ute 2
 • Leka och lära matematik ute förskola
 • Att lära in svenska ute. 
 • Att lära in ute – övningar i bakfickan 
 • Leka och lära naturvetenskap och teknik ute 
  Robert Lättman-Masch är naturskolepedagog på Nynäshamns Naturskola sedan mer än 15 år tillbaka. Han är biogeovetare och redaktör för Naturskoleföreningens medlemstidning Att lära in ute-bladet.

E-post: robert.lattman@naturskolan.pp.se
Medförfattare till böckerna:
 • Att lära in ute året runt
 • Att lära in matematik ute
 • Leka och lära matematik ute förskola
 • Att lära in svenska ute.
 • Leka och lära naturvetenskap och teknik ute
 • Att lära in ute – övningar i bakfickan
  Helene Gratz är humanekolog med akademiska utflykter inom ämnena svenska, pedagogik, socialantropologi och miljövetenskap. Hon arbetar sedan 1998 som naturskolepedagog på Uddevalla Natur- och kulturskola och som miljösamordnare för kommunens skolor och förskolor.
E-post: helene.grantz@uddevalla.se
Medförfattarna till:
 • Att lära in svenska ute
  Birgitta Sang är utbildad lärare i matematik, kemi, biologi och fysik. Utomhuspedagog och verksamhetsansvarig vid Fältskolan i Skärholmen. I naturen längs Mälaren finner hon det mesta för att ge skolor och förskolor ett lustfyllt och språkutvecklande lärande kring natur, djur, miljö och Lgr 11 i fokus. Fortbildar även lärare i utomhuspedagogik, naturvetenskap och matematik.
E-post: sangare@home.se
Medförfattarna till:
 • Att lära in svenska ute
  Stina Lindblad arbetar på Hyttö natur- och teknikskola i Älvkarleby och är ordförande i Naturskoleföreningen. Har sin bakgrund inom scoutrörelsen och utbildad till naturvårdsbiolog. Har ett stort intresse för att utveckla utomhuspedagogiken till en naturlig del av undervisningen i skolan och arbetar aktivt för att starta naturskolor i fler av Sveriges kommuner.
E-post: stina.lindblad@naturskola.se
Medförfattare till:
 • Att lära in svenska ute

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår