UTOMHUSPEDAGOGIKENS BIDRAG TILL HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE I CORONATIDER

* Minskad droppinfektion och virusspridning.

* Mindre elevgrupper genom att växelverka mellan inomhus- och utomhusundervisning.

*Undervisningsupplägg, ämne/teman på större ytor (pedagogisk markanvändning), såsom förskole- och skolgårdar, parker och tätortsnära skog mfl.

* Förbättrade skolprestationer, fysisk aktivitet (rörelse på köpet) och naturkontakt i lärmiljöer utomhus.

 

Våra böcker i ”Att lära in ute-serien” innehåller alla aktiviteter/övningar som är ämnesintegrerade och kopieringsunderlag finns i böckerna tillsammans med förklarande ordlistor och hur övningarna kopplas till Lgr.

Böckerna går även att beställa via exempelvis Läromedia, Bokus, Adlibris mfl.

 

Länkar (vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet):

Frisk i Naturen, Argument baserade på fakta (55 evidens), Nordiska Ministerrådet (NM) 2014.

https://svensktfriluftsliv.se/wp-content/uploads/2012/12/Frisk-i-natur.pdf

 

Klassrum med himlen som tak – En kunskapsöversikt om vad utomhusundervisningen betyder för lärande i grundskolan (skolprestationer, fysisk aktivitet och naturkontakt). Linköpings universitet (2018).

http://liu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1218908&dswid=8332

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår