Framtidens pedagogik
–glänta på dörren och gå ut!

När hela kroppen och alla sinnen är involverade blir kunskapen påtaglig och konkret. När kunskapen knyts till en egen upplevelse, gärna tillsammans med andra, blir den meningsfull och lättare att komma ihåg.

Med detta som grund och en övertygelse om ”uterummens” möjligheter att förstärka kunskapen inom svenska, engelska, matematik och teknik har förlaget OutdoorTeaching Förlag AB bildats.

Förlagets böcker vänder sig till elever i förskoleverksamhet och elever upp till grundskolans nionde klass. 

 

OutdoorTeaching Förlag AB

OutdoorTeaching Förlag AB trycker, samordnar och marknadsför litteratur om utomhuspedagogik. På vår hemsida kan du beställa böcker, få information om kurser, mässor, få svar på dina frågor och dessutom finns det möjlighet att direkt få kontakt med författarna om du och din skola är intresserad av fortbildning eller föreläsningar med utomhuspedagogik i fokus. Sedan den första boken, Att lära in matematik ute, såg dagens ljus 2005 har mycket hänt. Idag finns inte mindre än nio böcker i serien, flera är översatta till andra språk och revideringar och nytryck står kontinuerligt på agendan.

Naturskoleföreningen

Cirka 90 naturskolor är medlemmar i Naturskoleföreningen. Naturskolan är inte en plats utan ett arbetssätt, nämligen ”att lära in ute”. För oss är det självklart att man lär sig bäst om naturen i naturen. Men också att använda naturen som en plats för lärande i alla skolämnen. Genom utomhuspedagogiken knuten till skolans styrdokument får eleverna en rik och inspirerande lärmiljö, där flera elever hittar sitt eget sätt att lära och nå sina kunskapsmål. Naturskolorna arbetar för barn och elever i sin kommun. Dessutom ordnar naturskolorna fortbildning i utomhuspedagogik för pedagoger och deltar på många platser i grundutbildningen på lärarprogrammet.

Vårt samarbete

Naturskoleföreningen är en ideell förening som tillsammans med förlaget Outdoor Teaching arbetar för att fler utomhuspedagogiska metodböcker inom serien Att lära in ute ska finnas tillgängliga för alla de pedagoger som insett värdet av utomhuspedagogik som komplement till traditionell inomhuspedagogik. Författarna är utomhuspedagoger och naturskolelärare med olika kompetenser och de arbetar oftast på naturskolor runt om i Sverige. Naturskoleföreningen och Outdoor Teaching har ett uttalat samarbete om bokserien Att lära in ute där ett antal kriterier är uppsatta när det gäller kvaliteten på innehållet. Bokseriens framgång är beroende av denna växelverkan mellan ideella och kommersiella krafter, mellan pedagogiska och grafiska kompetenser och inte minst mellan ute och inne.

Vårt mål är att underlätta för er, alla pedagoger, genom att samla utomhuspedagogiska läromedel på ett och samma ställe. Här finns också mer information om böckerna med bland annat filmade sekvenser.

Nu går vi ut!

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår