• Varukorg
  • Din varukorg är tom.

Kärnpaketet

ATT LÄRA IN MATEMATIK UTE 2

Författare: Kajsa Molander, Mats Wejdmark, Robert Lättman-Masch

Boken ”Att lära in matematik ute 2” trycktes 2012. I innehållet vill vi lyfta fram det nya, samtidigt som de gamla favoriterna finns kvar, de flesta med nytt innehåll. Denna bok är på 256 sidor och innehåller 100 nya övningar och är anpassad till Lgr 11. Liksom i den första boken är övningarna väl testade, och granskade av matematikdidaktiker och lärare. Kopieringsunderlag finns nu till de övningar där det behövs.

Bokens övningar är tänkta att användas som komplement till övrig matematikundervisning för att eleverna ska
- förstå
- färdighetsträna och befästa kunskap
- använda sina kunskaper i ett nytt sammanhang
- bli motiverade och intresserade.

I många av övningarna ingår samarbete, rörelse och kunskap om naturen som natur¬liga moment. Eleverna får använda både fantasi och kreativitet och upptäcka att matematikens regler gäller såväl i läroboken som i naturen, liksom i resten av vårt samhälle. Att lyckas med praktiska övningar ute stärker självförtroendet och gör matematiken rolig och begriplig för fler elever. Övningarna passar elever i årskurs F-9.

Att lära in engelska ute 2

Målgrupp: ENGELSKA ÅK F-9
Författare: Lotta Carleskog.

Om boken

I den här reviderade upplagan av Att lära in engelska ute hittar du fler övningar än i den tidigare utgivna lärarhandledningen från 2007. Många övningar är reviderade och boken bjuder på ett helt nytt upplägg. Dessutom är den naturligtvis anpassad till Lgr11.

Aktiviteterna och lektionsförslagen återfinns nu i alfabetisk ordning med en detaljerad innehållsförteckning som inledning, där kategoriseras övningarna efter det centrala innehållet i engelska. För trots att ordet ”utomhus” inte förekommer i läroplanen så finns det många delar i de övergripande målen såväl som i det centrala innehållet för engelskan där ett utomhuspedagogiskt arbetssätt passar mer än väl. Till exempel att eleverna ska få pröva olika arbetssätt och arbetsformer, att kommunikationen är i fokus och att samverkan med andra lärare och ämnen är viktiga för att nå målen. I det platsbaserade lärandet är kommunikationen i fokus, och möjligheterna till interaktion ökar när sinnena stimuleras. När lärandet sker i autentiska miljöer med platsen som verktyg integreras också fler ämnen per automatik, så att beröra ämnen som SO, Idrott och hälsa, Matematik och NO kommer att bli en naturlig del av språkinlärningen.

Boken är skriven på svenska men med titlar och exempel på engelska, detta för att även andra språklärare än de som undervisar i engelska ska kunna använda materialet. För det är just det som är huvudsyftet, att så många som möjligt ska kunna använda boken och övningarna tillsammans med sina elever. Som pedagog anpassar du materialet till just dina förutsättningar vad gäller behov, utomhusmiljöer, elevgrupp och intressen. Tanken är att du som lärare ska få verktyg till att våga ta steget utanför klassrummet och upptäcka vilka fantastiska möjligheter som finns där ute. Med den här boken som inspirationskälla och din och dina elevers kreativitet som gräns önskar jag er många intressanta, roliga och lärorika stunder i uterummet!

ATT LÄRA IN UTE ÅRET RUNT

Författare: Mats Wejdmark, Robert Lättman-Masch

Boken Att lära in ute året runt, på över 300 sidor, beskriver hur man kan arbeta utomhus med barn och elever under alla årstider med hänvisningar till kursplanernas centrala innehåll i Lgr 11. Den är indelad i olika teman med fokus på naturkunskap men med kopplingar till andra ämnen och förslag på aktiviteter inom dessa. Boken riktar sig till årskurs F- åk 9 och kopplingarna till kursplanernas mål finns med i varje kapitel. I boken beskrivs konkret hur en dag ute kan organiseras med både förarbete och efterarbete. Till varje kapitel hör en stor mängd olika uteaktiviteter som beskrivs med förklarande fotografier. Flera faktaavsnitt hjälper läraren att få information om till exempel djurs och växters olika strategier att överleva vintern och om de olika grupperna av insekter och spindlar som finns i Sverige.

ATT LÄRA IN SVENSKA UTE

Målgrupp: SVENSKA ÅK F-9
Författare: Robert Lättman-Masch, Mats Wejdmark, Ammi Wohlin, Eva Persson, Stina Lindblad, Helene Grantz, Birgitta Sang.

Om boken

Att lära svenska ute vänder sig till pedagoger från åk F-9 som vill arbeta med svenskundervisning i uterummet, där fantasi och lust att skapa utvecklas. I olika miljöer tränar eleverna sin förmåga att uttrycka tankar och känslor, delta i samtal, reflektera och redovisa muntligt, samtidigt som de språkliga upplevelserna bearbetas, struktureras och dokumenteras.

Naturkontakt och språkanvändning ger insikter om vikten av att delta i demokratiska processer för en hållbar värld. Boken på över 200 sidor ger dig uppslag och inspiration för lektioner, övningar och aktiviteter så att du lätt kan ta steget ut med svenskundervisningen.

Köp

Pris: 872,00:-

Kampanjpris: 720,00:- (Ink moms)

Lägg i varukorg

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår