• Varukorg
  • Din varukorg är tom.

Förskolepaketet

ORD. PRIS 924:-, nu endast 800:-

LEKA OCH LÄRA MATEMATIK UTE
Författare: Kajsa Molander, Mats Wejdmark, Robert Lättman-Masch, Torsten Kellander, Gerd Strandberg, Mia Bucht

LEKA OCH LÄRA MATEMATIK UTE - FÖRSKOLA
Matematik är mycket mer än siffror och tal på ett papper. Med förskolebarnen passar det utmärkt att arbeta med språket, grundläggande begrepp, sortering och mönster ute och i lekform. Leka och lära matematik ute i förskolan innehåller en samling övningar som lekfullt tränar detta, och passar att utföra på förskolegården eller i närmaste skogsdunge. Boken är på 120 sidor och aktivitetskort ingår.

LEKA OCH LÄRA NATURVETENSKAP OCH TEKNIK UTE
Vår förhoppning är att denna bok ska inspirera pedagoger att vara nyfikna på vardagsfenomen, våga fånga ögonblicken och utmana sig själva när det gäller naturvetenskap och teknik tillsammans med barnen i förskola och förskoleklass. I boken presenteras ca 150 aktiviteter där både barn och pedagoger utmanas i olika utsträckning. Många aktiviteter är vardagsnära, fångade i ögonblicket. Andra aktiviteter är iscensatta, skapade, lärsituationer. De flesta aktiviteterna är möjliga att utföra på andra sätt än som de beskrivs här; det är barnen, pedagogerna, situationen, den samlade erfarenheten och platsen som avgör hur aktiviteterna utförs i slutänden. De beskrivna aktiviteterna följs av ett stort antal faktarutor som beskriver vilka ämnen som berörs och som barnen får möjlighet att uppleva. Faktarutorna är indelade i teknik, fysik, kemi, biolog och geovetenskap. Boken är tänkt att fungera både som metodbok och som faktabok. I boken finns också ett 30 sidor rikt illustrerat kopieringsunderlag som både kan användas som aktivitetskort och som diskussions- och reflektionsunderlag. Arbetet med Leka och lära naturvetenskap och teknik ute började med en tankekarta utifrån citaten i läroplanen Lpfö 98 (rev 2010) och det -centrala innehållet i Lgr 11 för teknik och de naturorienterande ämnena i -?åk 1-3. Boken riktar sig både till förskola och till förskoleklass, men har under arbetets gång visat sig vara användbar även för åk 1-3. Kanske kan boken fungera som en länk mellan förskola och skola inom dessa ämnen och bidra till ökad dialog och kontakt inför överlämnandet det år barnen fyller sex år.

NATURVETENSKAP OCH TEKNIK FÖR FÖRSKOLAN
Naturvetenskap och teknik är spännande, roligt och inbjuder till lekfullt utforskande tillsammans med barnen. Utomhusmiljön används ofta för fri lek, men utevistelsen kan bidra med så mycket mer.

Solens glitter i frosten på senhösten kan väcka många frågor både kring vattnets former och kring ljus och optiska fenomen.

Såpbubblans dans över gården kan också inbjuda till funderingar över ljus, färger och vart vinden blåser. Barn är upptäckare och utforskar sin omgivning på ett naturvetenskapligt sätt med hela kroppen. En strategi för barns lärande är att medverka till att barn blir nyfikna och under sker omvärlden.

Vägen till detta är att få barn att känna lust och glädje i lärandet. Det gäller att ta vara på barns upptäckter. Målen kring naturvetenskap och teknik har förtydligats i och med revideringen av läroplanen för förskolan. Vi vill med den här boken visa att naturvetenskap och teknik med utomhusmiljön som inspiration är lustfyllt och utvecklande.

 

LEKA OCH LÄRA SPRÅK UTE

Författare: Kajsa Molander, Mia Bucht, Evis Engman, Anna-Karin Axellie

Både naturen och förskolegården är utmärkta platser för att arbeta med barns språkutveckling och målen i Lpfö 98/10. Denna bok visar vad och hur vi kan göra för att skapa situationer där barnen aktivt använder språket i samspel med andra barn och vuxna.

Vi arbetar med språket på ett medvetet sätt genom att:

• upptäcka språkets minsta beståndsdelar, leka med ljud, rim och ramsor

• träna begrepp och utvidga ordförrådet

• använda sagor, berättelser och drama för att bearbeta upplevelser i barngruppen, eller för att väcka nya tankar

• skapa äventyr i skogen med språket i fokus

• följa och ge instruktioner, berätta och beskriva

• närma sig bokstäver och läsandets värld

• utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap.

Detta sker i lekens form så att rörelse, samarbete, kunskap och känsla för naturen kommer in som naturliga moment.

Boken är skriven av fyra utomhuspedagoger med många års

erfarenhet av barn ute på sina naturskolor. Den vänder sig främst till förskolan, men aktiviteterna passar också bra för förskoleklass, särskola och nyanlända.

Så Ut med språket!

Köp

Pris: 924,00:-

Kampanjpris: 800,00:- (Ink moms)

Lägg i varukorg

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår