• Varukorg
  • Din varukorg är tom.

Leg og lær matematik ude

Författare: Kajsa Molander, Mats Wejdmark, Robert Lättman-Masch, Torsten Kellander, Gerd Strandberg, Mia Bucht

Denne bog beskriver et meget væsentligt felt: oplevelser og viden i naturen gennem involvering af kroppen og alle dens sanser. Målgruppen er primært førskolebørn i alderen 2-6 år, men kan med fordel udvides til også at være børn i indskolingen og hermed professionelle voksne i både børnehave, SFO og skole. 

Bogen sætter fokus på matematikken som et element i naturen – en del af virkeligheden, og den inddrager krop og sansning i arbejdet med matematikkens begreber. Matematikforståelse er blandt andet en særlig sproglig kompetence – erfaring med/viden om ord og begreber, som er vigtige at kende for at forstå matematikkens verden. Stoffet er velegnet som inspiration i både børnehave og børnehaveklasse. Det er et nyttigt redskab i tilrettelæggelsen af arbejdet med opfyldelse af børnehaveklassens overordnede mål samt trinmål og i arbejdet med de pædagogiske læreplaner … selv om der er et lille bump på vejen her: Ordet matematik nævnes nemlig ikke direkte i Dagtilbudsloven1 og tilhørende vejledning. Ekspertgruppen, nedsat i forbindelse med indførelsen af de pædagogiske læreplaner, integrerer dog matematikken i en overordnet pædagogisk målsætning for temaet Sprog med ordene: ”Børn skal støttes i at udvikle deres nysgerrighed og interesse for tegn, symboler og den skriftsproglige verden, herunder bogstaver og tal.” Selv om formuleringen matematik brillerer ved sit fravær, er det naturligt at indarbejde bogens emne i de pædagogiske læreplaner, hvor hvert tema involverer krop og sansning og er en del af barnets møde med virkeligheden: 

– Alsidig personlig udvikling: Børns personlige udvikling sker bedst i en omverden, der er lydhør og medlevende.
– Sociale kompetencer: (…) udtrykkes og tilegnes af børn i samspil med hinanden og andre voksne. 
– Sproglig udvikling: Et varieret og korrekt sprog og evnen til at bruge det, så det passer i forskellige situationer, øger børns mulighed for at blive forstået. En tidlig og god stimulering af børns ordforråd og forståelse af begreber 
og regler, der gælder for det talte sprog, er derfor en vigtig del af dagtilbuddet. 
– Krop og bevægelse: En aktiv brug af naturen og dagtilbuddets nærmiljø giver muligheder for fysisk udfoldelse og 
udfordring. 
– Naturen og naturfænomener: Naturoplevelser i barndommen bidrager både til den følelsesmæssige, mentale og 
fysiske udvikling. 
– Kulturelle udtryksformer og værdier: Dagtilbud skal give børn mulighed for at opleve kunst og kultur og for selv 
at udtrykke sig æstetisk.2 

Undersøgelser viser i øvrigt, at fysisk aktivitet har positiv indflydelse på børnenes udvikling i blandt andet læsning, rumopfattelse, talforståelse, logisk tænkning og matematik.3 Krop og læring hænger sammen! 

Der er altså mange gode grunde til at orientere sig i et materiale, som giver nye ideer til arbejdet med de pædagogiske læreplaner samt inspiration til oplevelser og vidensdeling i naturen! 

Bogen er bearbejdet til danske forhold med henvisning til Dagtilbudslov, Vejledning, Ekspertgruppen, Ministeriet for Børn og Undervisning samt Fælles Mål – Børnehaveklassen (ses i indsatte bokse) samt med en bearbejdet litteraturliste. 

God fornøjelse med involvering af kroppe og alle deres sanser! 
Anne Marie Marquardsen, pædagogisk konsulent, 2013 

1 Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge
2 Uddrag af Vejledning om dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud 2009, VEJ nr. 31 af 06/05/2009. 
3 Bunkefloprojektet (Ericsson, 1997). 

Frakt och expeditionsavgift 65 DKR.

Köp

Pris: 225,00:- (Ink moms)

Lägg i varukorg

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår